Qui som

L’Associació de Micropobles de Catalunya (MdC) és una organització sense afany de lucre, formada per ajuntaments de municipis de menys de 1.000 habitants i per les diputacions de Girona i Lleida. La nostra voluntat és donar veu a aquests ajuntaments i contribuir a millorar la seva capacitat de gestió i la qualitat de vida de les persones que hi viuen.

 

Treballem per posar de relleu les dificultats que comporta gestionar un ajuntament amb tots els deures però amb mitjans escassos i per buscar mecanismes que permetin canviar aquesta situació. Pretenem també fer entendre als governs, legisladors, grans companyies de serveis i altres instàncies que, precisament als micropobles, cal aplicar de manera adequada i rigorosa el principi de subsidiarietat que estableix que un assumpte ha de ser resolt per l’autoritat més propera a l’objecte del problema. En el cas dels micropobles són els ajuntaments, perquè només d’aquesta manera es garantirà la igualtat d’oportunitats per la població que hi viu.

 

L’any 2018, l’Associació de Micropobles va proposar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya la creació de l’Estatut del Micropoble, un marc legal específic per aquests municipis.

 

L’Associació està oberta a tots els micropobles de Catalunya i no estableix privilegis ni discriminacions entre els seus socis. Som punt de trobada, defensem la ruralitat i el repoblament.

 

Qui som
Salutació del President
Finalitats de MdC
Estatuts
Òrgans de govern
Com associar-se