Convenis i col·laboracions

Des de Micropobles treballem amb moltes entitats i institucions per a dur a terme projectes conjunts, per a promoure actuacions d’interès mutu i per a promoure i divulgar valors que compartim. Aquestes col·laboracions adopten forma de conveni i aquí podeu consultar els que l’entitat ha signat i son vigents actualment

XARXA DE POBLES I CIUTATS CAP A LA SOSTENIBILITAT

OBJECTE

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és una associació de municipis compromesos amb el medi ambient per avançar cap a un desenvolupament sostenible. Fou creada l’any 1997 i compta amb 293 ens locals adherits, incloses les quatre diputacions catalanes i 24 observadors , entre els quals l’Associació de Micropobles de Catalunya.

És l’espai referent i de trobada de l’administració local a Catalunya en matèria de sostenibilitat.

SOM COMUNITAT ENERGÈTICA

OBJECTE

Cíclica [space · community · ecology], Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC),  Dies d’Agost, Electra Caldense i l’Associació de Micropobles de Catalunya s’han posat d’acord per a promoure una plataforma per a que els ajuntaments puguin simular la creació de comunitats energètiques amb els seus veïns per conèixer l’estalvi energètic i econòmic que suposaran, així com saber quins agents facilitadors (administracions i empreses) operen a prop seu.

CLIMATE ALLIANCE OF EUROPEAN CITIES WITH INDIGENOUS RAINFOREST PEOPLES

OBJECTE

L’Associació de Micropobles és membre d’aquesta entitat des de 2021, que treballa per la reducció contínua de les emissions de gas amb efecte hivernacle i per  donar suport als ajuntaments que treballin amb aquest objectiu, que es situa en una reducció del 10% cada cinc anys. També te com a objectiu donar suport a l’acció dels pobles indígenes en la protecció de les selves tropicals, base de la seva existència, mitjançant el reconeixement legal dels seus territoris i l’ús sostenible de l’entorn, que s’avala amb el compromís de les entitats adherides d’usar només fusta amb certificat FSC.

XATIC

OBJECTE

Establir un marc de col·laboració entre MdC i la XATIC per al desenvolupament de la promoció del turisme industrial dels municipis d’aquella que vulguin associar-se a la xarxa.

BENEFICI

Els associats que vulguin adherir-se a la XATIC tindran dret a un descompte del 20% de l’import de la quota anual determinada per l’Assemblea.

AKTIVE

OBJECTE

Potenciar, promoure, difondre i col·laborar mútuament en tot allò que té a veure amb el festival Itinera en els propers anys

IEI

logotip de l'ens de la Diputació de Lleida que es dedica al treball cultural

OBJECTE

Establir i definir la col·laboració entre les parts per a la realització d’activitats adreçades a la dinamització cultural, artística i literària dels exercicis 2021, 2022 i 2023.

PRODUCTORS.CAT

Logotip de l'Associació de Productors Catalans

OBJECTE

Establir un lligam de col·laboració entre ambdues organitzacions per a difondre, promoure i impulsar la producció, distribució i consum de productes de proximitat d’una manera més ètica, justa i sostenible per a tothom, unint directament productors i consumidors, l’origen i el final, sense barreres, creant una comunitat amb equitat i autorresponsabilitat envers el consum local.

ARCA

Logotip de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya

OBJECTE

L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre l’ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA (AdM) i L’ASSOCIACIÓ D’INICIATIVES RURALS DE CATALUNYA (ARCA) per tal de treballar pel desenvolupament rural de Catalunya i l’equilibri territorial.

ACM

Logotip de l'Associació Catalana de Municipis

OBJECTE

Establir i definir la col·laboració entre les parts atesa la complementarietat entre les seves per a potenciar la representació i els interessos des municipis de menys de 500 habitats i l’atenció de les seves necessitats especifiques.

SOM ENERGIA

Logotip de Som Energia

OBJECTE

L’objecte del conveni és permetre a l’entitat aglutinadora (MdC) la possibilitat
d’oferir la seva empara com a sòcia, més enllà del límit de 5 invitacions, a tots
els seus membres per tal que puguin contractar la llum amb Som Energia sense necessitat d’associar-se (i realitzar l’aportació de 100 € al capital social
obligatori).

UP

Logotip de l'Unió de pagesos

OBJECTE

L’objecte d’aquest conveni és treballar en la difusió de les immatriculacions de l’església catòlica, compartir informació sobre la matèria i promoure un espai de treball conjunt per a la defens de patrimoni local català.

AGENDA RURAL

Logotip de l'Agenda Rural de Catalunya

OBJECTE

El 20 de novembre de 2020 el Govern de la Generalitat, en la
comissió interdepartamental sobre despoblament rural, depenent de la
Conselleria d’Agricultura, va fer l’encomana a l’Associació de Micropobles de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya i al Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) per fer la proposta metodològica per a la redacció de l’Agenda Rural i constituir-se com a comissió redactora. Aquest conveni serveis per a establir el marc de col·laboració d’aquestes entitats per a coordinar els treballs per a la redacció de l’Agenda Rural de Catalunya.