Estatuts

Els Estatuts i el Reglament de Règim Intern defineixen l’organització de Micropobles. Regulen els objectius, defineixen qui es pot associar i com i s’organitza el treball i la presa de decisions.

 

Qui som
Salutació del President
Finalitats de MdC
Estatuts
Òrgans de govern
Com associar-se