Com associar-se

L’Associació de Micropobles va nàixer amb la voluntat d’acollir els municipis de menys de 500 habitants, però actualment s’ha ampliat fins a 1.000 habitants, ja que malgrat la diferència en la dificultat de la gestió, les problemàtiques que viuen els municipis son pràcticament les mateixes.

 

Per això, l’article 6 dels Estatuts diu:
“Podrà ser soci qualsevol municipi o ens local o supramunicipal:

 • Municipis que compleixin la categoria de Micropobles, definida al Reglament de Règim Intern.
 • Diputacions provincials
 • Consells Comarcals
 • Vegueries
 • Altres ens municipals d’acord a la legislació vigent”

 

Per associar-se només cal:

 • Acordar l’adhesió del municipi a Micropobles de Catalunya en un plenari de l’Ajuntament.
 • L’acord ha de contenir com a mínim:
 • Aprovació dels estatuts de Micropobles
 • Autoritzar la despesa de la quota amb càrrec a la partida 943/466.00
 • Designar un dels càrrecs electes representant a l’Assemblea
 • Us facilitem un model: Acord Ple Adhesió a Micropobles
 • Trametre per EACAT el certificat de l’acord a l’Associació de Micropobles de Catalunya

 

Per a qualsevol dubte o consulta, podeu enviar un correu electrònic a:
secretaria@micropobles.cat

 

 

Qui som
Salutació del President
Finalitats de MdC
Estatuts
Òrgans de govern
Com associar-se