Finalitats
de MdC

Des de la seva creació al 2008 l’Associació de Micropobles s’ha proposat la missió d’assolir dues grans fites: el repoblament i l’equitat territorial.

 

Abordar el repoblament suposa aturar el despoblament, facilitant l’arrelament dels joves i acollint l’arribada de famílies que vulguin desenvolupar el seu projecte de vida a l’entorn rural.

 

Assolir l’equitat territorial suposa garantir la igualtat d’oportunitats, desenvolupar l’economia social i solidària, promoure el producte de proximitat i de valor afegit i actualitzar la mobilitat física i virtual a les necessitats actuals.

 

Repoblament i equitat territorial van de la mà, es necessiten mútuament. D’aquí que l’Associació treballi i exerceixi de lobby davant de totes les administracions per avançar en aquestes àrees i ja al 2018 va presentar l’Estatut del Micropoble, una proposta de llei que precisament proposa solucions legislatives i organitzatives per revertir la tendència.

 

Qui som
Salutació del President
Finalitats de MdC
Estatuts
Òrgans de govern
Com associar-se

Infogràfic amb les finalitats de Microppbles de Cataluya