Archive

Tarsys és una firma de consultoria especialitzada en Seguretat de la informació (ENS, RGPD/LOPD, Transparència, estratègia TIC, etc.) i consultoria estratègica (Municipalització/Atorgament de serveis, auditoria de concessionàries, definició de llocs de treball,  etc.) amb una missió clarament definida: proporcionar serveis de consultoria que aportin valor als nostres Clients i els...