Micropobles celebra l’inici de la tramitació tècnica de l’Estatut del Municipi Rural

Micropobles celebra l’inici de la tramitació tècnica de l’Estatut del Municipi Rural

La norma permetrà un nou marc d’acció més equitatiu per als municipis rurals dotant-los de millors eines i una major autonomia. Micropobles es compromet a treballar en el procés que ara s’enceta per concretar-ne alguns extrems i millorar el text.

 L’Associació de Micropobles de Catalunya celebra l’inici de la tramitació tècnica de l’Estatut del Municipi Rural per part del Govern de la Generalitat després de mesos de treball per abordar un text definitiu. Des de Micropobles es ressalta que el text incorpora elements clau com el Mecanisme de Verificació, una eina que assegura que es considera l’impacte sobre el món rural de les normes legals i actuacions del govern. Destaca també que es garanteix l’equitat en la concessió de subvencions evitant fer competir micropobles amb pobles o ciutats amb més mitjans i capacitat tècnica per accedir a ajudes públiques; així com la previsió de mesures fiscals consistents en la deducció de la compra, rehabilitació i lloguer d’habitatge i que s’assegura que els micropobles estiguin representats en els òrgans de decisió de la Generalitat on el món local participa.

L’Estatut del Municipi Rural planteja també un pla de mandat on es verificarà com  s’avança en el seu desplegament. A més, recull el compromís de que en la redacció de legislació futura s’incorporarà la perspectiva del món rural.

Ara comença un procés clau de consulta i participació en el qual s’avaluarà al detall el seu contingut. Des de Micropobles es manté el compromís de treballar perquè el text reculli un major pes d’aquells mecanismes que han d’ajudar a l’equilibri territorial. Així mateix, reforçarem la concreció d’eines que redueixin la càrrega burocràtica dels ajuntaments, facilitin la contractació de serveis i subministraments, simplifiquin la gestió urbanística, millorin el finançament i contribueixin a desplegar activitat econòmica en el medi rural.

Joan Solà, president de Micropobles ha destacat que “es tracta del primer text de la història en el que es dona carta de naturalesa a la baula més feble de l’arquitectura institucional de Catalunya, els micropobles”. “Serà una eina al servei de l’equilibri territorial i donarà als municipis de menys de 1.000 habitants l’oportunitat d’actuar en condicions més equitatives. Assumim el repte de treballar per fer-ho possible i de portar propostes per tenir una eina encara més potent”, ha afegit.

Al 2009 l’Associació de Micropobles de Catalunya començava a treballar per aconseguir una norma que adaptés les exigències de l’administració a la realitat d’aquests municipis. El llavors anomenat ‘Avantprojecte de Llei de l’Estatut dels Micropobles’ es va formalitzar en un document al 2019 i ha estat la pedra angular del treball per donar a conèixer la realitat d’aquests municipis i aportar-hi solucions. Ara, s’inicia el camí definitiu per dotar a la meitat dels municipis de Catalunya d’un marc legal adequat i ajustat a la seva realitat.