Aprovades les bases reguladores dels ajuts per la retirada d’amiant a Catalunya

Aprovades les bases reguladores dels ajuts per la retirada d’amiant a Catalunya

A final del mes d’abril el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicava les bases reguladores dels ajuts de 2023 per a retirar residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades. A l’espera de l’obertura oficial de la convocatòria d’ajuts i subvencions de 2023 per la retirada d’amiant, es pot preparar ja la documentació necessària per sol·licitar les ajudes corresponents.

Existeixen dues línies d’ajuts. Una va destinada a propietaris/es de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge; ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

La segona va destinada a propietaris/es de béns immobles en els quals es desenvolupi o s’hagi desenvolupat una activitat econòmica i que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge; ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

Tot plegat, es desenvolupa en el marc del Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya, i que es desplegarà en el període 2023-2032.  L’Agència de Residus de Catalunya preveu organitzar sessions telemàtiques amb les persones beneficiàries per facilitar la tramitació dels ajuts i es preveu igualment elaborar diversos materials com guia per als procediments.

A la sol·licitud caldrà incloure la següent informació:

  • Dades de la persona que sol·licitarà la subvenció
  • Dades de contacte
  • Descripció detallada dels elements a retirar
  • Fotografies de l’interior i exterior de l’element a retirar (coberta, dipòsits, tubs, etc.)
  • Fotografies dels accessos a l’element a retirar
  • Direcció o ubicació on s’han de dur a terme els treballs de retirada
  • Característiques de l’immoble on es troba l’element a retirar

 

Properament, es publicarà el document de resolució de convocatòria d’ajuts al DOGC, a partir de la qual es podran començar a presentar les sol·licituds.