Ajuda de la Diputació de Barcelona per la digitalització de la gestió de l’Associació

Ajuda de la Diputació de Barcelona per la digitalització de la gestió de l’Associació

La Diputació de Barcelona ha atorgat una ajuda a l’associació que ens ha permès treballar durant 2023 per a dotar-nos d’una estructura d’administració digital segura i complerta de l’entitats.

Ho hem fet en els àmbits de la gestió dels recursos humans, de manera que ara disposem de recursos digitals per a la gestió de les contractacions laborals, del sistema de prevenció de riscos i fer-ho amb mitjans digitals que asseguren el funcionament del sistema.

També hem introduït mitjans de gestió en matèria de contractació de serveis i subministraments. Tenim un esborrany de bases per a la contractació que permeten conciliar el caràcter privat de l’associació amb la LCSP i que conté un sistema que doni publicitat a procediments i que s’usa en els procediments habituals  a MdC.

Amb la col·laboració de SETDIBA, ens hem dotat del quadre de classificació i hem definit les unitats de gestió. Són les eines bàsiques  per a crear un sistema de tramitació d’acords basat en l’aplicacio ERES del consorci AOC. Ens permet avançar en una gestió documental digital i connectat amb el sistema de registre d’entrada i sortida de documents a través d’EACAT. Tan bon punt ERES estigui operatiu, podrem obrir i gestionar els expedients que siguin necessaris. I posa les bases per a poder disposar d’un arxiu digital de MdC.

Pel que fa al sistema comptable i pressupostari, hem definit procediments de tramitació, hem introduit millores al sistema de comptabilitat, identificant centres de cost per a garantir la traçabilitat de la despesa i millorar el rendiment de comptes.

Hem millorat també el sistema d’accés a les persones que integren les sectorials de l’associació. Ara tenim un sistema corporatiu al núvol al servei del treball compartit de l’entitat. S’ha donat suport a les sectorials de MdC i l’Associació compta amb d’un Pla de Comunicació tant interna com externa i una actualització permanent dels continguts del web. Comptem també amb un registre de convenis signats, que es publiquen al web i amb  un registre de representants en òrgans i entitats.

Per al 2024 volem avançar  en formalitzar un codi ètic que orienti les accions de tota l’organització i en matèria de gestió de protecció de dades.

Pel que fa a productes obtinguts amb aquest treball, podeu consultar els següents:

Flux de tramitació de factures

Registre de contractes vigents

Normes de gestió horària

Quadre de participació en òrgans

Instruccions internes de contractació (esborrany)

 


Pressupost: 15.000,00 €


Data d’inici: 1 de gener de 2023


Data de finalització: 31 de desembre de 2023


Amb el suport de: