Arrenca el projecte Hamlets, finançat per RecerCaixa 2016

dilluns 29 maig 2017

Recentment el projecte ha rebut el suport de RecerCaixa, un Programa impulsat per l’Obra Social de “la Caixa” amb la col·laboració de l’Associació d’Universitats Públiques de Catalunya (ACUP).

Titulat “HAMLETS. Immigració i desenvolupament sostenible als micropobles”, es tracta d’un projecte de recerca aplicada desenvolupat des de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per un equip d’una desena d’investigadors i tècnics, amb la col·laboració activa de l’Associació de Micropobles de Catalunya (AMC). La durada mínima del projecte de recerca és de 2 anys, iniciant-se aquesta primavera de 2017.

Com és conegut, la sostenibilitat dels micropobles (municipis amb menys de 500 habitants) està amenaçada degut - entre altres factors - a la despoblació, mentre persones en migració o amb projectes cerquen on viure. Envelliment i despoblament fan aquests territoris rurals més vulnerables a perills com incendis forestals o especulació descontrolada, amenaçant la seva existència.

En anglès, ‘hamlet’ significa petit poble i, alhora, Hamlet protagonitza una clàssica tragèdia existencial de William Shakespeare. Aquest projecte investigarà la geografia humana, la sostenibilitat i el debat sobre el ‘ser o no ser’ dels micropobles, que signifiquen més d’un terç del territori de Catalunya però on menys d’un 2% de la població d’aquest país resideix. A més, el projecte HAMLETS vol informar científicament als actors polítics i debatre amb ells.

La hipòtesi principal és que l’arribada de nouvinguts (entesa en sentit ampli, incloent tant nous residents d’altres municipis d’aquest país com immigrants internacionals o retornats) té potencial per contribuir social, econòmica, ambiental i culturalment al desenvolupament sostenible de molts micropobles. Els principals objectius del projecte són:
1/. Conèixer millor l’arribada i assentament de nouvinguts als micropobles;
2/. Realitzar recerca-acció amb immigrants implementant iniciatives de desenvolupament sostenible a micropobles;
3/. Recollir dades i dissenyar, amb l’Associació de Micropobles de Catalunya, una pàgina web amb un innovador Sistema d’Informació Geogràfica d’accés obert que ajudi aquests municipis en l’arribada i acollida de nouvinguts.

Durant la present fase inicial del projecte, estem fent un sondeig previ entre els més de tres cents Ajuntaments de municipis amb menys de 500 habitants (segons MUNICAT) per poder concretar millor la situació de partida i les necessitats més urgents, tot escoltant el territori des de bon començament.