Desenvolupament de la transició energètica als micropobles

dijous 10 desembre 2015

Des de l'Àrea de Política Energètica del Col·lectiu CMES (Col·lectiu per a un Model Energètic i Social Sostenible), i en el marc del treball elaborat per Ramon Sans, publicat en el llibre, TE21: transició energètica en el segle 21, es proposa l'elaboració d'uns “kits de solucions energètiques per a micropobles”

"La transició energètica és possible i beneficiosa. Vuit publicacions científiques ho confirmen"


MÉS DE 9 MICROPOBLES JA S'HAN SUMAT A LA INICIATIVA!
(Argençola, Abella de la Conca, Torrebesses, Lluçà, Ordis, Senan, El Brull, Castellolí i Vilanova de Prades)

COM FUNCIONA?

El Pla de treball

Primera fita.
1. Es fixa que la dimensió a considerar com a micropoble correspondrà al criteri seguit per l’associació de micropobles, fixat en un màxim de 500 habitants.
2. Realitzar, entre juny i setembre, una primera cartografia de la situació dels micropobles de Catalunya en funció de tres conceptes clau: Clima – Activitats productives – Morfologia del territori.
3. Realitzar una primera selecció de 10 micropobles que puguin representar un mostreig significatiu de diversitat en funció dels tres conceptes clau de l’apartat anterior.

Segona fita.
Reunió dels representants dels micropobles triats per tal de poder presentar el concepte
de la TE21 i l’objectiu del nostre projecte. (S’acorda que la presentació s’organitzarà per CMES aprofitant l’estructura d’un dels micropobles triats o de qualcun altre si s’escau).


Fases del projecte

Primera fase del projecte.
1. Valorització de les necessitats i factura energètica.
2. Valorització dels recursos.
3. Valorització dels residus.
4. Anàlisi de la gestió de l’aigua.
5. Fonts renovables i tecnologies més adients per cada cas i situació.

Segona fase del projecte.
1. Model de transició.
2. Possibilitats de implementació de les tecnologies.
3. Desenvolupament d’economies productives.
4. Normatives específiques.

Tercera fase del projecte.
1. Possibilitats energètiques per la mobilitat personal.
2. Possibilitats energètiques per la tracció i el transport.

Quarta fase del projecte.
1. Fixació del grau d’autosuficiència energètica i connexió a les xarxes comunes.
2. Possibilitat de generació d’energia per vende a la xarxa comuna o altres aplicacions externes

Més informació a:
- Col·lectiu CMES
- energia@micropobles.cat (Maria Crehuet)