Atles de la nova ruralitat 2015

dimarts 3 novembre 2015

Us enllacem l'edició 2015 de l'Atles de la Nova Ruralitat.

Accés a l'Atles 2015

La publicació, elaborada per Ignasi Aldomà, Josep Ramon Mòdol i Montserrat Guerrero, i coordinada per la Fundació del Món Rural, pretén ser un document de referència en la comprensió de les realitats específiques i diferencials del món rural català.

Des de la Fundació del Món Rural, s'entèn la ruralitat “com un espai amb activitats econòmiques dinàmiques i diversificades, amb les que els seus habitants preserven el territori i les seves riqueses naturals i culturals”.
Un dels objectius de l'elaboració de l'Atles era la de “donar una visió real i moderna de Catalunya, però des d'una perspectiva rural. […] que fos un reflex acurat de la Catalunya interior, la menys poblada, la més agrària, on les activitats econòmiques i socials, i la seva gent s’hi veiessin ben descrits i reflectits, i tot això en relació amb tot el territori català”... i de ben segur que ho han aconseguit!

Pensat com una eina didàctica, a la publicació hi podem trobar dades demogràfiques, capítols dedicats a l'agroindústria i a la indústria i als serveis, als equipaments disponibles arreu, reflexions sobre les dinàmiques territorials i sobre el desenvolupament rural. Tot això, acompanyat de mapes, gràfics i quadres que agilitzen la observació i comprensió de la realitat rural catalana.