Comunicat

divendres 13 juliol 2012

Des de l'Associació de Micropobles de Catalunya volem expressar el nostre rebuig més absolut a les noves mesures que afecten els municipis i, en aquest cas, els més petits.

Des de l'Associació de Micropobles de Catalunya –associació que aplega els municipis més petits de Catalunya, però que no està reconeguda “oficialment” com a entitat municipalista i per tant mai, o quasi mai, consultada– volem expressar el nostre rebuig més absolut a les noves mesures que afecten els municipis i, en aquest cas, els més petits. I exposem que:

1 - Estem d’acord en delegar funcions de serveis que ens depassen, i de fet ja ho estem fent, però desitjaríem delegar-les a una administració propera, com ara els Consells Comarcals, encara que seria desitjable que els seus representants fossin fruit d’una elecció directa.

2 – Les Diputacions, en qui volen delegar servis i gestió dels municipis de menys habitants, no gaudeixen de la proximitat desitjada de bona part del territori que han de gestionar, i són administracions de segon nivell ja que els seus representants tampoc no provenen directament dels vots dels ciutadans, sinó dels criteris dels partits polítics, encara que basant-se en els resultats electorals.

3 – En canvi, els representants municipals sí que són elegits directament pels ciutadans a qui han de retre comptes (com també els han de retre a totes les altres administracions més grans) i la reducció de regidors, en el 30%, representaria, en municipis petits, un greu problema. A part que aquesta acció no ajudaria a reduir cap dèficit, perquè la gran majoria de regidors assumeix aquesta tasca com una acció voluntària envers el seu poble, amb aquesta reducció es desmantellaria un equip de treball imprescindible que porta a terme, en molts de casos, les tasques habituals de treballadors d’altres administracions i de municipis més grans.

4 – Ens agradaria –ho hem dit moltes vegades–, poder opinar, i que algú escoltés les nostres opinions, sobre el que creiem oportú delegar a d’altres administracions, en preferència als Consells Comarcals.

5 – Aquesta vegada també, i com passa massa sovint, les decisions es prenen des de despatxos de ciutat i amb mentalitat de ciutat, oblidant la realitat del territori en tot el seu abast. I ara, agreujat tot plegat per la situació –que els municipis petits no hem provocat–; les decisions que es prenen tenen caire dictatorial i no són democràtiquesI exposem que:

1 - Estem d’acord en delegar funcions de serveis que ens depassen, i de fet ja ho estem fent, però desitjaríem delegar-les a una administració propera, com ara els Consells Comarcals, encara que seria desitjable que els seus representants fossin fruit d’una elecció directa.

2 – Les Diputacions, en qui volen delegar servis i gestió dels municipis de menys habitants, no gaudeixen de la proximitat desitjada de bona part del territori que han de gestionar, i són administracions de segon nivell ja que els seus representants tampoc no provenen directament dels vots dels ciutadans, sinó dels criteris dels partits polítics, encara que basant-se en els resultats electorals.

3 – En canvi, els representants municipals sí que són elegits directament pels ciutadans a qui han de retre comptes (com també els han de retre a totes les altres administracions més grans) i la reducció de regidors, en el 30%, representaria, en municipis petits, un greu problema. A part que aquesta acció no ajudaria a reduir cap dèficit, perquè la gran majoria de regidors assumeix aquesta tasca com una acció voluntària envers el seu poble, amb aquesta reducció es desmantellaria un equip de treball imprescindible que porta a terme, en molts de casos, les tasques habituals de treballadors d’altres administracions i de municipis més grans.

4 – Ens agradaria –ho hem dit moltes vegades–, poder opinar, i que algú escoltés les nostres opinions, sobre el que creiem oportú delegar a d’altres administracions, en preferència als Consells Comarcals.

5 – Aquesta vegada també, i com passa massa sovint, les decisions es prenen des de despatxos de ciutat i amb mentalitat de ciutat, oblidant la realitat del territori en tot el seu abast. I ara, agreujat tot plegat per la situació –que els municipis petits no hem provocat–; les decisions que es prenen tenen caire dictatorial i no són democràtiques.