Diagnosi i Pla d’Acció per la creació d’una xarxa de comercialització de productors de municipis inferiors a 1.000 habitants.

Imatge de fruita i verdura d'una parada d'un mercat mercat

Diagnosi i Pla d’Acció per la creació d’una xarxa de comercialització de productors de municipis inferiors a 1.000 habitants.

Als micropobles es genera una activitat econòmica de producte vinculat al sector primari, tant fresc com elaborat i vinculat a una agricultura i ramaderies extensives i en els que la qualitat és un dels seus atributs bàsics.

Aquestes iniciatives no estan integrades en plataformes conjuntes que permetin que es consolidin com ni com a sistema de distribució ni com a marca de producte de micropobles. Tampoc estan associades a estratègies que ajudin a dotar menjadors escolars i botigues de micropobles amb productes de km 0.

Totes aquestes dimensions tenen a veure amb implementar estratègies d’accions de progrés de l’economia dels micropobles.

Arran de terra SCCL, amb el suport de Raiels i la col·laboració d’ARCA han dut a terme aquesta recerca en forma de projecte i han formulat un informe final. El projecte desplegat ha identificat un procés i un mapa d’agents a la demarcació de Girona que han permès treballar necessitats, oportunitats, implicació i desplegament d’un projecte d’aquestes característiques amb la participació d’ajuntaments, productors i distribuïdors. L’acció de diagnosi s’ha complementat amb unes primeres accions de coordinació d’agents per a concretar com posar en funcionament en el futur una plataforma de cooperació, en forma de projecte pilot, que s’adapta a les necessitats d’aquest sector.

A partir d’aquí es pot continuar desenvolupant el projecte en el futur i per això es posa a disposició d’iniciatives locals que el vulguin implementar.

La recerca l’han dut a terme Arran de Terra i Raiels amb el suport d’ARCA

Objectius específics

Els objectius específics són els següents:

  • Posar en valor els productes i l’artesania dels micropobles.
  • Desenvolupar una estratègia de progrés econòmic.
  • Identificar un mapa d’agents per a construir una estratègia de desenvolupament.

 

Podeu consultar l’informe final aquí


Pressupost: 9.976,65 €


Data d’inici: 1 de gener de 2023


Data de finalització: 31 de desembre de 2023


Amb el suport de: