Pla Estratègic sobre desenvolupament local sostenible i creació d’ocupació als micropobles de Catalunya

Pla Estratègic sobre desenvolupament local sostenible i creació d’ocupació als micropobles de Catalunya

L’Associació de Micropobles de Catalunya ha dut a terme un procés de diagnosi sobre les oportunitats i reptes que tenen el municipis de menys de 500 habitants, que estableixi  les prioritats i línies d’acció estratègiques per part de l’associació des de la perspectiva del desenvolupament local sostenible i que faciliti la creació d’ocupació, incorporant les singularitats i realitats d’aquest municipis. DECABA presenta la seva proposta, detallant-ne els objectius i resultats esperats, la proposta metodològica i les fases de treball i tasques a realitzar, el cronograma, els productes a lliurar i els  terminis, i els mecanismes de coordinació, seguiment i avaluació del procés.  La tasca l’han dut a terme DECABA i Activa Prospect

L’objectiu del treball és reflectir la situació dels micropobles i les oportunitats que ofereixen els nous models de consum, organització social i de producció econòmica. Aquests valors s’han de convertir en un estímul pel rejoveniment de la població, la conservació del patrimoni i la identitat dels micropobles, així com la generació de noves oportunitats de dinamització  social i econòmica. En definitiva, la millora de la qualitat de vida i el benestar social dels seus residents i la generació de noves oportunitats de creació d’ocupació estable i de qualitat.  Per aconseguir-ho es proposa iniciar un procés de reflexió estratègica, liderat per l’Associació, per  plantejar com la ruralitat i els pobles petits poden tenir un futur viable i sostenible, des de les perspectives econòmica, social i ambiental. I que aquest procés de reflexió i d’intel·ligència col·lectiva  es converteixi en un laboratori d’idees pel conjunt de micropobles de Catalunya.

El resultat d’aquest procés inclou 62 propostes  de tres tipus diferents (accions de lobby dirigides a canvis normatius i a la definició de programes d’actuació, accions de concertació entre diferents operadors i accions micro que serveixin d’exemple) i definides en cinc àmbits: municipis amb especialització agrària, municipis amb especialització turística / residencial, vinculades a la digitalització, vinculades a la transició energètica i vinculades a l’habitatge i a la mobilitat. Podeu consultar l’informe final d’aquest procés de reflexió.


Pressupost: 25.000€


Data d’inici: 1 d’octubre de 2022


Data de finalització: 1 de desembre de 2022


Amb el suport de: