eleccionseuropees Tag

Des de l’Associació de Micropobles de Catalunya creiem que la Unió Europea ha de fer passes més decidides en favor de l’equilibri territorial i l’equitat en el desplegament de polítiques públiques. Per aquesta raó, ens adrecem als partits que concorren a les eleccions per a que incorporin aquests set elements...