Menjadors escolars als micropobles

Menjadors escolars sans i de qualitat als Micropobles de Catalunya

Menjadors escolars als micropobles

L’Associació ha elaborat un Pla Estratègic destinat a l’alimentació sana als menjadors dels Micropobles, per tal d’incentivar el Km0 i una alimentació sana i de qualitat. Per tal desenvolupar el Pla Estratègic l’Associació de Micropobles de Catalunya ha realitzat un diagnòstic de la situació dels menjadors escolars als micropobles que formen part de l’associació per tal d’elaborar un pla d’acció per avançar en la consecució de menjadors escolars de proximitat i/o ecològics. S’ha recollit informació rellevant d’utilitat pels agents implicats en els menjadors escolars dels micropobles. La diagnosi ha servit per a avaluar les potencialitats i reptes d’avançar cap a models de menjadors escolars que prioritzin el producte local i ecològic, i poder fer recomanacions. Aquesta diagnosi es realitzà amb la col·laboració de la Cooperativa Arran de Terra. La Cooperativa Agroecològica L’Aresta i Raiels, Iniciatives que arrelen. Tots ells compten amb una formació acadèmica interdisciplinar, que integra aportacions de les ciències naturals i les ciències socials, i amb una dilatada experiència laboral en recerca, divulgació, formació i dinamització d’iniciatives locals de Transició Agroecològica, fomentant la producció ecològica i el consum de proximitat, la cohesió territorial i social, la justícia social i ambiental, i la conservació dels ecosistemes i els recursos naturals.

Objectius :

• Conèixer el funcionament i la gestió actual de diferents tipologies de menjadors de les escoles dels municipis membres de l’Associació de Micropobles.

• Conèixer la predisposició i les possibles limitacions de les diferents tipologies de menjadors escolars en relació a una possible transició cap a un model ecològic i de proximitat.

• Fer un recull de bones pràctiques dins dels menjadors escolars dels municipis de l’Associació de Micropobles i, en cas necessari, d’altres experiències

• Fer recomanacions de possibles accions a impulsar per dur a terme el procés de transició dels menjadors escolars als micropobles analitzats.

 


Pressupost: 17.000€


Data d’inici: 1 de setembre de 2022


Data de finalització: 1 de desembre de 2023


Amb el suport de: