Menjadors escolars als micropobles. Proposta de diagnosi

Menjadors escolars als micropobles, detall d'una safata de menjar

Menjadors escolars als micropobles. Proposta de diagnosi

Des de l’Associació de Micropobles de Catalunya s’ha realitzat un diagnòstic de la situació dels menjadors escolars als micropobles que formen part de l’associació per tal d’elaborar un pla d’acció per avançar en la consecució de menjadors escolars de proximitat i/o ecològics.

L’objectiu general d’aquesta proposta a estat recollir informació rellevant que sigui d’utilitat pels agents implicats en els menjadors escolars dels micropobles. Aquesta diagnosi servirà per avaluar les potencialitats i reptes d’avançar cap a models de menjadors escolars que prioritzin el producte local i ecològic, i poder fer recomanacions.

La recerca l’han dut a terme Arran de Terra, RaielsAresta Cooperativa agroecològica

Objectius específics

Els objectius específics són els següents:

  • Conèixer el funcionament i la gestió actual de diferents tipologies de menjadors de les escoles dels municipis membres de l’Associació de Micropobles.
  • Conèixer la predisposició i les possibles limitacions de les diferents tipologies de menjadors escolars en relació a una possible transició cap a un model ecològic i de proximitat.
  • Fer un recull de bones pràctiques dins dels menjadors escolars dels municipis de l’Associació de Micropobles i, en cas necessari, d’altres experiències.
  • Fer recomanacions de possibles accions a impulsar per dur a terme el procés de transició dels menjadors escolars als micropobles analitzats.

En una segona fase del projecte, es podria dissenyar un pla d’acció per portar a terme el procés de transició cap a menjadors escolars de proximitat i ecològics, implementar-lo i fent l’acompanyament amb exemples pilot.

Metodologia de treball

La Dinamització Local Agroecològica, la metodologia que utilitzem per promoure la transició agroecològica en els territoris en els que treballem, es caracteritza per impulsar processos d’acció-reflexió basats en l’ús de tècniques participatives. D’aquesta manera, tractem d’impulsar dinàmiques àmplies i transversals de participació ciutadana que permetin mobilitzar els agents socials, els recursos i les capacitats endògenes de les comunitats locals. Tot plegat amb la finalitat de transformar els sistemes alimentaris locals al mateix temps que es promou la cohesió territorial, la justícia social i la conservació dels ecosistemes.

Podeu consultar l’informe final aquí


Pressupost: 17.600,00 €


Data d’inici: 1 de juny de 2022


Data de finalització: 30 de novembre de 2022


Amb el suport de: