MdC demana a la ministra Ribera que es reobri la convocatòria d’ajudes DUS5000 per incloure als municipis que n’han quedat exclosos

Ajudes DUS5000, financiades per la Unió Europea

MdC demana a la ministra Ribera que es reobri la convocatòria d’ajudes DUS5000 per incloure als municipis que n’han quedat exclosos

El Ministerio para la Transición energética y el reto demográfico va llençar, mitjançant l’Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) una convocatòria per a projectes singulars locals d’energia neta en municipis que anomenava de repte demogràfic de menys de 5000 habitants, el DUS5000. Era una proposta finançada amb fons Next Generation amb l’objectiu de facilitar que municipis sense tenen mitjans econòmics, tècnics o humans, poguessin finançar projectes de transició a una economia descarbonatada en uns termes que permetin reduir les diferències amb el mon urbà i fer més competitius aquests territoris en termes d’atracció de talent i creació d’activitat econòmica i social.

La convocatòria del DUS5000 es llançà a través d’un reial decret amb data de 3 d’agost de 2021. Al novembre del mateix any  i en paraules del propi ministeri “Tras el éxito de la convocatoria inicial el presupuesto para este programa aumenta de 75 a 325 millones, un incremento del 333% En la primera semana de convocatoria se han recibido más de 970 solicitudes para un total de 1.500 actuaciones innovadoras en municipios de menos de 5.000 habitantes, por una ayuda solicitada de 324 millones”  (vegeu nota publicada aleshores) i es comprometia a donar resposta a aquesta demanda de manera que en cas d’esgotar-se els fons de les comunitats autònomes , es crearia una llista d’espera fins alliberar nous recursos per a dotar la convocatòria. Els ajuntaments amb menys mitjans del país, doncs, respongueren de manera que es feia evident la necessitat del recurs. I per a donar aquesta resposta suposà per als ajuntaments mobilitzar mitjans i recursos dels quals no van folgats.

El 22 de desembre de 2022 es publica la resolució en la que s’estableix que es desestimen definitivament 1078 sol·licituds per manca de pressupost, de les quals 335 corresponen a Catalunya. I això vol dir que s’exclouen de qualsevol llista d’espera que es generi per a finançar aquesta línia de subvenció.

Aquesta situació suposa un greuge per a molts ajuntaments catalans. Suposa que 257 dels 734 ajuntaments de menys de 5000 habitats han quedat exclosos de les ajudes. Són un 35% dels ajuntaments i molts d’aquests tenen menys de 500 habitants, la franja de major fragilitat de recursos. A això cal sumar-hi que els municipis que han quedat fora del programa d’ajudes hauran d’assumir els costos de gestió de la sol·licitud, sense tenir en compte la diferència de recursos i estructures entre els diferents ajuntaments.

Per aquesta raó, el dia 4 de gener de 2023, Mario Urrea, President  de l’Associació de Micropobles de Catalunya ha adreçat una carta a la Ministra per a demanar-li que es revisi la decisió, es reobri la convocatòria i s’atengui les demandes de suport no ateses.

És essencial que s’ofereixin mitjans al món rural per dur a terme projectes de transició sostenible fent-lo més competitiu davant l’àmbit urbà. Tot plegat, millorant la capacitat d’atracció d’aquestes zones i contribuint a la creació d’activitat econòmica i d’ocupació en renovables i al sector primari.