Guia de criteris per a la reserva d’espais d’implementació de projectes d’energies renovables

Imatge de la portada d'un informe, amb una vista de les cases d'un poble de muntanya

Guia de criteris per a la reserva d’espais d’implementació de projectes d’energies renovables

A partir de constatar que molts micropobles es troben sense referències a l’hora de decidir com introduir en el seu planejament criteris d’implantació de plantes de generació d’energia o com valorar propostes rebudes per a la instal·lació de plaques o molins, es va encarregar a la Xarxa per a la Conservació de la Natura l’elaboració d’una guia de criteris de conservació de la natura per a la implementació de projectes d’energies renovables, que identifiqués criteris comuns d’àmbit municipal, per tal de garantir que el patrimoni natural, geològic i rural d’alt valor dels micropobles rebi el mínim impacte  possible i de manera ordenada dels projectes sobre energies renovables que s’aprovin.

Aquesta Guia de criteris inclou uns criteris i pautes de quantitat i selecció de sòls disponibles per a dirigir tant les propostes de projectes d’implantació d’energies renovables que els hi arribin com per a promoure propostes i projectes propis, mancomunats o complementaris amb altres municipis veïns.

Estableix també uns criteris equitatius d’aportació d’energia per avançar cap a un model energètic sostenible al territori i uns criteris comuns per garantir que el patrimoni natural, geològic i rural dels municipis rebi el mínim impacte possible.

A partir d’aquí es podrà treballar en un mapa d’espais no aptes per a la implementació de projectes d’energies renovables a Catalunya que identifiqui les zones classificades amb alt nivell de protecció (Espais Naturals Protegits, espais agraris d’alt valor natural…) i es complementi amb els criteris d’aportació d’energia renovable establerts.

Constitueix una proposta per avançar cap a un model de sobirania energètica compatible amb la preservació del patrimoni rural, natural i la biodiversitat

La recerca l’han dut a terme la Xarxa per a la Conservació de la Natura

Objectius específics

Els objectius específics són els següents:

  • Aportar criteris per a facilitar una implantació raonada de les energies renovables en zones rurals, en els temes dels micropobles.
  • Contribuir per a que la implantació de centrals no limiti el desenvolupament econòmic dels micropobles.
  • Contribuir a la descarbonatació energètica del país

 

Podeu consultar l’informe final aquí

 


Pressupost: 9.221,37 €


Data d’inici: 1 de març de 2023


Data de finalització: 31 de desembre de 2023


Amb el suport de: