Contractació del servei de realització d’un estudi sobre els agents de la Pedra Seca 2024

Una cabana de pedra seca de forma de con, situada en l'extrem d'un camp. Es veu un bosc a prop

Contractació del servei de realització d’un estudi sobre els agents de la Pedra Seca 2024

La pedra seca a Catalunya és un autèntic referent identitari a molts territoris, amb especial incidència als micropobles. Però, malgrat els seus valors, es troba en perill d’extinció a causa de factors com el canvi d’hàbits agraris, la desaparició de l’ofici de marger o la pèrdua del coneixement d’aquesta tècnica constructiva, entre d’altres. Entitats i voluntaris s’esforcen, des de fa molts anys, per mantenir, restaurar i divulgar aquest patrimoni i aquesta tècnica constructiva i, afortunadament, aquesta situació s’ha començat a revertir d’uns anys ençà. Especialment en la darrera dècada, i esperonats també per la declaració de l’Art i tècnica de la pedra seca com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO l’any 2018, s’han multiplicat els grups de treball i les iniciatives, tant públiques com cíviques, per a l’estudi, divulgació, formació i restauració de la pedra seca arreu del territori, i s’han impulsat també declaracions de BCIN i BCIL.
Però aquests patrimoni, ofici i tècnica constructiva s’enfronten a un problema sistèmic, i és imprescindible realitzar una anàlisi de la seva situació actual per identificar les debilitats, amenaces, fortaleses, oportunitats i reptes als quals s’enfronten i s’enfrontaran els propers anys.

L’Associació de Micropobles, responsable junt amb l’Ajuntament de Torrebesses de convocar la Setmana de la Pedra Seca, vol donar resposta a aquesta necessitat. Amb aquesta finalitat, es proposa portar a terme un procés de recerca, documentació i redacció d’un document exhaustiu que reculli l’estat actual de l’ecosistema entorn a la pedra seca a Catalunya, per tal de poder valorar la seva situació des de la transversalitat i la globalitat territorial i posar-lo a disposició dels agents implicats per tal de poder visibilitzar la tasca feta fins a dia d’avui, establir sinèrgies i crear estratègies coherents de desenvolupament futur que permetin la pervivència d’aquest patrimoni, ofici i tècnica constructiva que se’ns escola entre els dits i que, a mig termini, corre el perill de desaparèixer completament dels nostres paisatges.

Ho volem fer amb el finançament de la línia de subvenció del Ministeri de Cultura del govern de l’Estat que podeu consultar en aquest enllaç, a la que ens volem presentar.

Amb la finalitat de poder disposar d’aquest estudi, l’Associació de Micropobles convoca  un procés obert de licitació de serveis de redacció d’aquests treballs. Per a fer-ho, l’associació s’ha dotat d’un procediment que dona resposta a les exigències de comunicació i publicitat de la contractació que du a terme el sector públic. Aquest procediment s’ha adequat a les especificitats que té MdC com a entitat.

Totes les persones i empreses interessades en licitar per a dur a terme aquest treball, poden consultar la documentació en els següent enllaços:

 


Pressupost de licitació: 24.363,76 € (IVA inclós)


Data d’inici del termini per a presentar propostes: 5 de juny de 2024


Data de finalització del termini per a presentar propostes: 13 de juny de 2024