Agenda Rural de Catalunya

Logotip de l'Agenda Rural de Catalunya

Agenda Rural de Catalunya

El món rural reivindica formar part de les decisions sobre desenvolupament territorial, socioeconòmic i ambiental, com a peça fonamental que és per al desenvolupament sostenible del planeta.

L’Agenda Rural identifica i dibuixa les línies del desenvolupament rural dels propers anys, amb la col·laboració de les organitzacions signatàries de l’Acord Nacional per l’Agenda 2030 al nostre país.

L’Agenda Rural de Catalunya té com a marc de referència la iniciativa del Parlament Europeu per redactar una Agenda Rural Europea que fomenti el desenvolupament socioeconòmic, el creixement i la diversificació econòmica, el benestar social, la protecció de la natura i la cooperació i interconnexió amb les àrees urbanes.

Es pretén incidir en la priorització de polítiques i accions per a la ruralitat en el marc del nou període de programació Europea, de la Política Agrària Comuna i de Desenvolupament Rural 2021-2027 i les polítiques de Desenvolupament Econòmic i Local.

Qui la va redactarLa Comissió Interdepartamental sobre el Despoblament Rural, liderada per la Direcció General de Desenvolupament Rural, va nomenar una comissió redactora formada per

  • Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA),
  • Associació Catalana de Municipis (ACM),
  • Associació de Micropobles de Catalunya (MdC)
  • Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible (CADS)

Tots els materials de l’Agenda Rural els trobareu aquí