Acord marc per al desplegament de polítiques d’igualtat

Acord marc per al desplegament de polítiques d’igualtat

Ens enorgulleix que el primer acord signat pel @govern que incorpora a @micropobles sigui el nou #AcordMarc 2022-2025 per al desplegament de polítiques i serveis d’@igualtatcat als ens locals.

 

El Departament d’Igualtat i Feminismes ha signat aquest dijous amb l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Micropobles de Catalunya el nou Acord Marc 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i el finançament als ens locals per al desplegament de les polítiques i els serveis de promoció de la igualtat i els feminismes. Aquest document fixa els paràmetres de col·laboració entre el Departament i els ens locals d’arreu del país —amb l’excepció de l’Ajuntament de Barcelona, amb qui se signarà un acord bilateral — pels propers quatre anys.

L’Acord Marc inclou quatre línies de treball en matèria de prestació de serveis i polítiques públiques: la resposta d’urgència per a dones en situació de violència masclista i les seves filles i fills, els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIADs), els Serveis d’Atenció Integral LGBTI+ (SAIs), i els serveis i les polítiques de migracions, acollida i vida digna compartida.

El president de l’Associació de Micropobles de Catalunya Mario Urrea Marsal ha explicat la necessitat de fer arribar els detalls d’aquest nou acord a tots els micropobles amb la voluntat que puguin treballar estretament amb els agents implicats per tal de poder donar cobertura a tots els fets socials als quals s’adreça l’ Acord Marc. “Volem poder aplicar i utilitzar els serveis que ens brinda el Departament d’Igualtat i Feminismes per a erradicar problemàtiques socials com les violències masclistes o la bretxa social, sense que això depengui de la densitat del municipi i construir així un territori amb equitat social”.

El món rural es femení o no serà.