L’Agenda Rural de Catalunya rep 282 aportacions que permetran definir-ne el document inicial

divendres 9 abril 2021

El repte demogràfic i la transició ecològica han estat els àmbits que han recollit més propostes. A partir d’ara s’activarà la comissió motora i es redactarà el primer esborrany d’Agenda Rural de Catalunya, que serà sotmès a la participació del territori

La primera fase de recollida de propostes per a la redacció de l’Agenda Rural de Catalunya s’ha tancat amb la recepció d’un total de 282 aportacions. Aquestes propostes s’han recollit des del 22 de febrer de 2021, data en la que l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), l’Associació de Micropobles de Catalunya, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM), les quatre entitats que formen part de la comissió redactora de l’Agenda Rural de Catalunya per encàrrec de la Comissió Interdepartamental sobre el Despoblament Rural, van obrir un període per a formular aportacions a aquest document marc per al desenvolupament rural a Catalunya.


Els vuit reptes proposats del món rural passen per reforçar la cohesió social i el benestar; afrontar el canvi demogràfic; accelerar la transició ecològica; garantir un territori connectat; defensar un sistema agroalimentari sostenible; potenciar la gestió forestal diversificada i resilient; impulsar la innovació rural i la dinamització social i econòmica; i construir un marc sòlid, proper i eficient de governança.


D’aquests reptes, els que han rebut més aportacions en aquesta primera de participació han estat el demogràfic (un 74% de les propostes hi fan referència) i el de la transició ecològica (71%). Els segueixen el reforç de l’atenció a les persones i el benestar (62%); potenciar un territori connectat (61%); impulsar la innovació i la dinamització econòmica (61%); defensar un sistema agroalimentari sostenible (60%); la gestió forestal (59%) i promoure una bona governança (52%).


De les 282 aportacions rebudes, 160 provenen d’entitats (un 57%) i 122 s’han formulat a títol individual (un 43%). Pel que fa a aquestes, majoritàriament han estat formulades per persones d’entre 36 i 55 anys, que han aportat el 51% de les propostes. També és remarcable que el 19% han arribat de persones joves d’entre 26 i 35 anys. Des de la perspectiva de gènere, la participació ha estat força equilibrada sent d'un 53% per part del gènere masculí i d'un 44% del femení.


A partir d’ara s’activarà la comissió motora i es redactarà el document inicial de l’Agenda Rural de Catalunya, que posteriorment serà sotmès a una segona fase participativa amb debats territorials arreu del territori i on es faran consultes específiques a entitats i experts en les diferents temàtiques i reptes que es volen escometre de l'Agenda Rural.

Amb les esmenes recollides, es redactarà el document final de l’Agenda Rural de Catalunya, que serà lliurada a la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural.Aquest és un projecte amb el suport de la Diputació de Tarragona.

Infografia primera fase Agenda Rural