Agenda Rural de Catalunya

dilluns 22 febrer 2021

El món rural reivindica formar part de les decisions sobre desenvolupament territorial, socioeconòmic i ambiental, com a peça fonamental que és per al desenvolupament sostenible del planeta. Per tal de situar els territoris rurals al centre d'aquest debat, us volem fer partícips de la construcció de l'Agenda Rural de Catalunya, l'objectiu de la qual serà identificar i dibuixar les línies del desenvolupament rural dels propers anys, i fer-ho en consonància amb altres agendes catalanes i europees, entre elles, el Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya i amb la col·laboració de les organitzacions signatàries de l’Acord Nacional per l’Agenda 2030 al nostre país.

Web: https://www.desenvolupamentrural.cat/agenda-rural-catalunya