Espai habilitat per a recopilar informació oficial sobre el COVID-19

dimecres 11 març 2020

Juntament amb les altres associacions municipalistes de Catalunya (ACM i FMC) hem habilitat un espai al nostre web on anirem recopilant i actualitzant tota la informació oficial al voltant de la prevenció i el control del COVID-19 (Coronavirus) que pugui ser d'interès per a tots els ens locals, especialment, per als micropobles.

És molt important que totes les decisions que es prenguin des dels ajuntaments estiguin avalades i contrastades sempre per organismes i mitjans oficials. Alhora, si creieu que ens podeu aportar algun suggeriment o bona pràctica que ajudi a la resta de municipis, estem a la vostra disposició al correu: info@micropobles.cat

Darreres mesures de prevenció i contenció

RESOLUCIÓ SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2
: ENLLAÇ

PREGUNTES I RESPOSTES PER A LES ZONES AFECTADES PEL CONFINAMENT_COVID-19 (CECAT): ENLLAÇ

Confinament de persones a partir de les 21 h del dijous 12 de març en els municipis d'Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí.

Tancament a partir del 13 de març de totes les escoles, instituts i universitats de Catalunya.

Mesures econòmiques i de gestió:

Gratuïtat del telèfon 061 Salut Respon.
Creació d'una línia de crèdits a través de l'ICF per millorar la liquiditat de les empreses.
Moratòria fins al setembre de l’abonament de l’impost sobre estades en establiments turístics.

Mesures a partir del dijous 12, amb una vigència de 15 dies revisable segons l'evolució:

Els esdeveniments esportius es faran a porta tancada, sense públic. Se n'exceptuen les activitats esportives de menors, que hi podran anar amb els familiars acompanyants.
Se suspenen les activitats col·lectives superiors a 1.000 persones en espais oberts o en tancats.
En les activitats (esportives, culturals, de lleure, religioses...) de menys de 1.000 persones, en espais oberts o tancats, sols se'n podrà ocupar com a màxim una tercera part de l'aforament.

Mesures en l'àmbit assistencial:

Fomentar els canals d’atenció no presencials.
Reprogramar les proves rutinàries que es puguin ajornar i que representin un major risc de contagi.
Limitar el nombre d'acompanyants als hospitals i centres sociosanitaris.

CANAL SALUT (Gencat) Informació per a l'Administració local: ENLLAÇ

CANAL SALUT (Gencat) Coronavirus SARS-CoV-2: ENLLAÇ

CANAL SALUT (Gencat) Informació per a la ciutadania: ENLLAÇ

El Govern eleva a fase d'ALERTA del Pla PROCICAT: ENLLAÇ

Què implica la fase d'ALERTA del Pla PROCICAT: ENLLAÇ

Pla d'actuació del PROCICAT per malalties emergents: MÉS INFORMACIÓ

Comunicat del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) d'activació en fase d'ALERTA del Pla d'actuació del Pla PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc (dimecres 10:40h): MÉS INFORMACIÓ

Baixa laboral pel Covid-19: En virtut de l’article cinquè del Reial Decret-llei els treballadors en aïllament preventiu i
els que s’hagin encomanat del virus COVID-19 es consideren en Incapacitat Temporal assimilada a baixa laboral per Accident de Treball, de tal forma que passen a percebre, des de l’endemà del dia de la baixa laboral, el 75% de la base reguladora, amb càrrec a l’Administració.

Subministrament de medicaments o producte necessari per a la protecció de la salut : L’article quart del Reial Decret-llei modifica l’article quart de la Llei Orgànica 3/1986, 14 d’abril, de Mesures Especials en Matèria de Salut Pública de tal forma que si es produeixen excepcionals dificultats d’abastiment d’un medicament o producte necessari per a la protecció de la salut, l’Administració Sanitària de l’Estat en podrà establir el subministrament centralitzat i condicionar-ne la prescripció a la identificació de grups de risc i d’altres mesures per delimitar-ne els usuaris.

ENLLAÇOS D'INTERÈS
Normativa aplicable per a la prevenció i control de la infecció pel SARS-CoV: MÉS INFORMACIÓ

Reial Decret-llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública: MÉS INFORMACIÓ

Comunicat del Departament d'Educació en relació al coronavirus: MÉS INFORMACIÓ

Aïllament domiciliari per a possibles casos de coronavirus SARS-CoV-2: MÉS INFORMACIÓ

Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l'efecte del Coronovirus SARS-COV-2: MÉS INFORMACIÓ

Recomanacions generals per a les residències per a la prevenció i protecció de la infecció per la COVID-19: MÉS INFORMACIÓ

Informació per a personal d’atenció al públic a l’àmbit no sanitari: MÉS INFORMACIÓ

WEBS D'INTERÈS
Organització Mundial de la Salut: ENLLAÇ
Ministeri de Sanitat: ENLLAÇ