Jornada tècnica 'Estratègia multisectorial per facilitar l'accés a la terra'

divendres 25 maig 2018

La jornada tindrà lloc a la Casa de l'Aigua, a Barcelona, durant tot el dia.
L’accés a la terra destaca com un dels majors entrebancs que troben els aspirants a desenvolupar un projecte agrari. A Catalunya aquest tema s’ha abordat des de diversos àmbits, des de l’associacionisme, ens municipals, la Generalitat... Al llarg del temps, s’han anat acumulant múltiples experiències que massa sovint no acaben arrelant o no resolen amb prou eficiència el problema. Què està passant? Perquè no obtenim l’èxit esperat d’aquestes iniciatives? Cap on hauríem de caminar els diversos agents implicats per posar-hi solució? Amb aquesta jornada volem no deixar perdre el coneixement acumulat per les persones i entitats que han
participat en aquestes iniciatives per cercar resposta a aquestes preguntes i posar les bases per desenvolupar
iniciatives d’accés a la terra exitoses al nostre país.

Web: http://www.xct.cat/mm/file/2018/Barcelona_acces%20terra_250518_180796.pdf