Relació d'activitats de l'Associació octubre 2016 - gener 2018

diumenge 18 febrer 2018

Més de 100 activitats entre reunions, assistències a jornades i congressos, ponències, participació en mitjans de comunicació, signatures de convenis...

Relació d'activitats AMC oct 2016 - gener 2018