Conveni de col·laboració entre l'Associació i Som Energia

dilluns 29 maig 2017

Amb aquest acord, l'Associació es constitueix com a soci de la cooperativa d'energia verda i els 135 municipis de menys de 500 habitants adherits fins el moment es podran emparar sota aquest contracte.

La signatura del conveni de col·laboració entre l'Associació i Som Energia posa en comú i fa efectius els ideals i els valors d'ambdues entitats cap a la sostenibilitat i una gestió de l'energia amable amb el medi ambient. Amb l'alta de l'AMC com a sòcia, els micropobles adherits a l'Associació poden fer ús del contracte (número de soci) per a gestionar l'electricitat al seu municipi sense haver de formalitzar l'aportació inicial de 100€ per a poder gaudir dels serveis de la cooperativa.

Som Energia es va crear el 2010 a partir d'un projecte de participació ciutadana amb la finalitat de canviar el model energètic actual. La cooperativa de consum d'energia verda, que opera sense ànim de lucre, vetlla per la producció i comercialització d'energia d'origen renovable, i rep el suport de prop de 30.000 socis i sòcies. Paral·lelament, aquest moviment social es caracteritza per la transparència en la informació i pel tracte directe, retornant el rol actiu a la ciutadania i afavorint el creixement d'una economia més social i solidària.

En aquesta mateixa línia de treball trobem la Comissió d'Energia de l'Associació de Micropobles, que en consonància amb el Col·lectiu CME's elabora estudis i fomenta la recerca sobre la transició energètica a Catalunya i, més concretament, als micropobles. Encapçalada per Maria Crehuet, ex-presidenta de l'AMC i membre del Col·lectiu CME's, la Comissió d'Energia ha participat darrerament en el Cicle de Debats sobre la Transició Energètica, organitzat per l'ICAEN.

Conveni SomEnergia - AMC