El projecte sobre micropobles 'Hamlets', seleccionat a la convocatòria RecerCaixa 2016

dijous 23 febrer 2017

La investigació serà dirigida per Ricard Morèn-Alegret (Dr. en Filosofia per la Universitat de Warwick i Màster en Geografia Humana per la Universitat Autònoma de Barcelona.

HAMLETS. Immigració i desenvolupament sostenible als micropobles
Institució de recerca: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Investigador principal: Ricard Morén-Alegret, Departament de Geografia, UAB.
Organització col·laboradora: Associació de Micropobles de Catalunya (AMC).

Resum del projecte:
La sostenibilitat dels micropobles (municipis amb menys de 500 habitants) està amenaçada degut - entre altres factors - a la despoblació, mentre persones en migració cerquen on viure. Envelliment i despoblament fan aquests territoris rurals més vulnerables a perills com incendis forestals o especulació descontrolada, amenaçant la seva existència.
En anglès, hamlet significa petit poble i, alhora, Hamlet protagonitza una tragèdia existencial de William Shakespeare. Aquest projecte investigarà la geografia humana, la sostenibilitat i el debat sobre el ‘ser o no ser’ dels micropobles, que signifiquen més d’un terç del territori de Catalunya i on menys d’un 2% de la seva població resideix. A més, aquest projecte vol informar científicament als actors polítics i debatre amb ells.
La hipòtesi és que la immigració (internacional i interna) té potencial per contribuir social, econòmica, mediambiental i culturalment al desenvolupament sostenible dels micropobles. Els principals objectius del projecte són: 1) Conèixer millor l’arribada i assentament d’immigrants a micropobles; 2) Realitzar recerca-acció amb immigrants implementant iniciatives de desenvolupament sostenible a micropobles; 3) Recollir dades i dissenyar, amb l’Associació de Micropobles de Catalunya, una pàgina web amb un innovador Sistema d’Informació Geogràfica d’accés obert que ajudi aquests municipis en l’arribada i acollida de nouvinguts.