Suport a la creació d’un cànon sobre la concentració eòlica a Catalunya

diumenge 22 gener 2017

Els micropobles seran presents per segon any consecutiu al Congrés de l'Energia de Catalunya, que enguany arriba a la seva quarta edició.

Durant els darrers anys Catalunya ha viscut la implantació de parcs eòlics per a la generació d'energia elèctrica. Aquesta imposició ha estat realitzada principalment per grans empreses eòliques, moltes d’elles desvinculades del sector de les renovables. La ubicació de les instal·lacions majoritàriament ha estat en municipis petits i mitjans de les zones rurals del país, els quals pateixen importants processos d’envelliment de la població i despoblament; i s’ha concentrat geogràficament a la comarca de l'Anoia, al sud de Lleida i a l’interior de la província de Tarragona.

Per aquest motiu, des de l'Associació es dóna suport a establir una normativa catalana que compensi les externalitats negatives dels impactes territorials i ambientals que suporten els municipis afectats per la concentració de parcs eòlics als seus termes municipals, tal i com ja existeix en altres comunitats autònomes, per finançar mesures de desenvolupament rural, socials i de reactivació econòmica als municipis afectats.

Es considera que aquest cànon només s’hauria d’aplicar -de forma progressiva- en funció de la seva dimensió als grans parcs eòlics, quedant exempts del mateix les instal·lacions de petites dimensions, com pot ser la micro-eòlica. A banda, haurien d’estar exemptes les instal·lacions destinades a l’autoconsum.

A més, es proposa crear un fons procedent de part de l’import recaptat per destinar-lo a finançar estudis i informes sobre l’afectació eòlica; campanyes de formació, difusió i sensibilització; projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) en la millora de l’impacte ambiental de producció eòlica, de la seva eficiència energètica i de foment de l’autoconsum. També es fomentaria la recerca sobre mesures de desenvolupament rural, socials i de reactivació econòmica, amb la finalitat de frenar l’envelliment i la despoblació que pateixen els municipis afectats.

D'altra banda, serà present per segon any consecutiu al Congrés de l'Energia de Catalunya, que enguany arriba a la seva quarta edició.

Organitzat per l'Associació Congrés d'Energia de Catalunya (CoEnerCat), el 4t Congrés té l'objectiu de facilitar la comprensió mútua entre els àmbits de l'energia, el territori, el medi ambient, la qualitat de vida i l'economia local. Tindrà lloc els dies 14 i 15 de febrer de 2017 a l'Institut d'Estudis Catalans (Barcelona) i l'AMC hi serà representada per Maria Crehuet, responsable de Polítiques Energètiques i membre del col·lectiu CMEs, amb la ponència “La transició energètica a Catalunya a través dels micropobles”.

En la seva participació a l'edició passada, Crehuet va exposar la realitat geogràfica, ocupacional i de serveis en què es troben els micropobles catalans. En va destacar la seva ubicació com a característica especialment interessant en el sentit que la transició energètica cap a un model 100% renovable necessitarà sòl i territori per a les instal·lacions energètiques i, precisament, un 40% del territori català es troba en termes municipals de micropobles.

Recentment, des del col·lectiu CMEs s'ha presentat l'estudi “La transició energètica als micropobles de Catalunya” elaborat en 11 micromunicipis amb l'objectiu d'analitzar tant les possibilitats de la transició energètica a un model 100% de fonts renovables dels municipis més petits i les possibles repercussions d'aquest model vers els seus territoris, com les possibilitats de participació d'aquests municipis en el disseny i implementació del nou model a Catalunya. Al web de l'Associació es recullen les conclusions de la primera fase del projecte.

Programa 4rt CoEnerCat