El 3r congrés Rural Smart Grids aposta per l'impuls de les xarxes intel·ligents al món rural

divendres 30 gener 2015

Es presenten les conclusions de la trobada que va tenir lloc a Barcelona el passat 19 de novembre en el marc de l'Smart City Expo & World Congress

En la transició cap a un nou model energètic, més sostenible i eficient en l'ús de l'energia i d'altres recursos, és indispensable la participació activa del món rural. Sense un pacte entre aquest (smart rural) i les smart cities no s'entén la completa transformació desitjada.
Les energies renovables no tan sols milloren la competitivitat sinó que redueixen costos, generen ocupació i afavoreixen la resiliència energètica d'un país com el nostre, molt dependent de les importacions d'energia, que arriben a cobrir el 90% de les necessitats. El nou model energètic implica una major distribució i participació social i territorial, un canvi de paradigma. En aquest context, l'entorn rural demana més innovació i dissenys a mida, amb tecnologies i eines flexibles que permetin gestionar la generació distribuïda d'energies renovables i el subministrament segur.

Trobareu més informació a:

Web de la 3a edició del Congrés Rural Smart Grids
Twitter del Congrés