La Vajol (Alt Empordà), nou membre de l'Associació

dimecres 10 desembre 2014

La Vajol (Alt Empordà) s'adhereix a l'Associació de Micropobles de Catalunya, essent el 96è municipi que conforma l'entitat.

La història d'aquest micropoble està estretament lligada a l'exili republicà del 1939. Va ser la última capital de la República Espanyola i va servir d'amagatall a nombrosos polítics i personatges il·lustres de l'època.

"La Vajol va passar un dies de gran activitat política i fou seu, conjuntament, de la Presidència de la República i de la Presidència del Govern. La seva habitual tranquil.litat havia quedat trencada pels esdeveniments d'aquella època. El poble més petit de la comarca havia estat, paradoxalment, la capital de l'Estat Espanyol"
Font: Ajuntament de La Vajol