L’AMC encarrega un informe sobre la llei estatal d’administració local

dimecres 22 gener 2014

L’Associació de Micropobles de Catalunya (AMC) encarrega un informe a l'advocat David Guillén sobre la nova Llei 27/2013 de reforma, racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local elaborada per l’Estat el passat 27 de desembre.

El document conclou que “la norma planteja moltes contradiccions internes de calat que converteixen en sospitoses moltes de les seves solucions i permeten aventurar que poden acabar per ser poc aplicades”. Un exemple de contradicció que menciona és que “no existeixen alternatives realistes a la prestació dels nombrosos serveis (per exemple, socials, amb la importància que això té per als ciutadans) que estan prestant els Ajuntaments i que la norma pretén que deixin de ser de la seva incumbència. Això indueix a pensar que les famoses ‘competències impròpies’ seguiran tenint una llarga vida, mal que li pesi al govern, per pura necessitat”.

També considera que “és molt probable que estiguem davant d'una norma que demostri en el futur, poca capacitat d’introduir millores efectives en la gestió i vida diària de les nostres administracions locals però que, a canvi, pugui produir problemes pràctics d'importància si es pretenen dur rígidament a la pràctica les seves previsions en matèria de replegament competencial dels ajuntaments en uns moments d'ajustament pressupostari. De fet, les necessitats d'ajustament pressupostari molt probablement dificultaran que les comunitats autònomes puguin prestar els serveis afectats en condicions, amb la consegüent minva d'atenció als ciutadans en general i als veïns més desfavorits en particular”.

Podeu descarregar-vos l'informe complert més avall.

Informe Llei reforma local