Maria Creuhet: 'Viure avui en un micropoble'

diumenge 24 novembre 2013

La presidenta de l’Associació de Micropobles de Catalunya, Maria Creuhet. parla dels avantatges i desavantatge de viure en un poble de menys de cinc-cents habitants a la revista "Valors".

De viure en un poble de menys de cinc-cents habitants en destacaria dos valors principals. El primer, la possibilitat de gaudir d'una democràcia més democràtica, si em permeteu la redundància. I és que, en un poble d'aquestes dimensions, tots els ciutadans ens coneixem i podem parlar tranquil·lament de les qües- tions que afecten el municipi. Una altra cosa és que posem en pràctica aquest exercici amb la periodicitat, la franquesa i l'amistositat que seria desitjable. Però això de no dir les coses a la cara, o dir-les de manera no gaire edu- cada, és un problema que es troba en qualse- vol nucli social, des dels veïns d'un immoble fins a les grans ciutats o a les grans trobades de responsables mundials.

Podeu llegir l'article complert en el document adjunt.

Article 'Viure avui en un micropoble' - Revista Valors