Bona disposició cap als micropobles

dilluns 21 febrer 2011

El vicepresident Àngel Rodriguez i el president de l'A.M.C s'han entrevistat avui amb el Director General d'Administració Local el qual, en una sessió cordial, ha manifestat l'interès de la Generalitat pels Micropobles i per l'AMC.

El Sr. Cañada s'ha compromès a reunir-se properament, en sessió informativa, amb els Micropobles associats.