L’Ajuntament de Vilanova de Prades prestarà el servei de comunicacions electròniques al municipi

dimarts 28 juny 2011

Un dels màxims exponents de l’equilibri territorial és l’accés de forma equitativa en tot el territori de totes les tecnologies, bàsicament de les anomenades TIC, tecnologies de la informació i la comunicació. I de forma més concreta, els serveis de comunicació electrònica: accés a Internet.

Però per tal que l’assoliment d’aquest equilibri territorial sigui equitatiu, és necessari que l’accés als serveis ho sigui amb la màxima qualitat possible i a un preu assequible. És evident que aquesta qualitat i preu són una realitat en les zones altament poblades, sobretot a la línia de costa, on el gran nombre d’usuaris, i per tant, de clients de les empreses operadores, fa que aquestes puguin efectuar inversions que garanteixin la qualitat i un rendiment suficient per garantir-ne un preu competitiu.

No obstant, conforme ens anem allunyant d’aquests grans nuclis de població, les inversions no són atractives des d’un punt de vista comercial. Tenint en compte que no existeix una garantia de servei universal pel que fa a comunicacions electròniques, és fàcil d’entendre que cap empresa operadora estigui interessada en efectuar inversions per garantir aquests serveis a petits nuclis de població.

Aquest és el cas de Vilanova de Prades (Conca de Barberà). Un municipi amb poc més de 130 habitants, amb una demanda de serveis de comunicacions electròniques baixa.

Aquesta situació obliga actuar a l’administració, ja sigui potenciant la implantació d’operadores, ja sigui actuant de forma directa.
Fruit d’aquesta actuació, actualment a Vilanova de Prades, com a empresa operadora de serveis d’Internet hi ha Iberbanda. Tot i ser una avanç substancial, aquesta operadora no garanteix ni l’ample de banda desitjable, ni un preu competitiu. En definitiva, existeix un greuge comparatiu evident entre la qualitat i preu del servei de comunicacions electròniques que poden tenir els ciutadans de zones de gran densitat poblacional, i la que tenen els habitants de Vilanova de Prades.

Aquest fet per si sol justifica la intervenció de l’Ajuntament de Vilanova de Prades, per aconseguir prestar el servei d’accés a Internet amb major qualitat i a un preu més competitiu. Això no només afavorirà el benestar dels ciutadans de la població, sinó que també possibilitarà la implantació i millora d’inversions que guanyaran en qualitat i competitivitat per la millora en l’accés a aquests serveis.

L’Ajuntament de Vilanova de Prades s’ha proposat iniciar una actuació contundent i decidida per tal de millorar la nostra qualitat de vida, entre d’altres, facilitant l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació amb les qualitats necessàries i a preus assequibles.

Per aquests motius l’Ajuntament s’ha donat d’alta com a entitat operadora per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques. Actualment estem en disposició d’oferir accés a Internet amb una ample de banda mínim assegurat de 3 Mb, molt superior al que actualment ens ofereixen les operadores implantades al municipi.

El que ofereix l’Ajuntament, que serà operatiu a partir del dia 1 de juliol, és:
- Connexió a Internet amb un ample de banda de 3 Mb.
- Telefonia: 300 minuts mensuals, com a tarifa plana, de trucades a telèfons fixes nacionals.
El preu d’aquest servei és de 36 € més IVA. I sense cap cost d’instal·lació.
En conseqüència, s’incrementa notablement la qualitat del servei d’Internet a la població, reduint considerablement el cost.