Vilanova de Prades treu a concurs la concessió del bar del local social

divendres 12 octubre 2012

L’Ajuntament de Vilanova de Prades ha tret a concurs públic la concessió del bar i restaurant del local social de la població, ubicat al carrer de Sant Antoni número 42.

La convocatòria està oberta a totes aquelles persones i/o famílies que estiguin interessades en el món de la restauració i que, a ser possible, tinguin experiència en el sector.
Segons estableix el plec de condicions econòmiques i administratives, el termini màxim de la concessió serà de dos anys. El cànon que haurà de satisfer l’adjudicatari a l’Ajuntament serà de 3.600 euros anuals, millorables a l’alça. Paral·lelament, s’ha establert una fiança de 6.000 euros.
Per a consultes i sol·licitud de documentació, les persones interessades poden adreçar-se a la Secretaria de l’Ajuntament de Vilanova de Prades, situada al Carrer Major número 3 de Vilanova de Prades. El telèfon és el 977 869056 i, el correu electrònic, aj.vprades@altanet.org. La convocatòria està oberta durant aquest mes d'octubre.
El plec de condicions econòmiques i administratives es pot consultar en clicant aquí.