Al costat dels micropobles afectats pel 'fracking'

dimecres 9 gener 2013

Davant la incapacitat que sembla ser que tenim els humans per reconduir el nostre sistema de vida i adaptar-lo a la realitat dels recursos del planeta, ara s’estan preparant prospeccions petrolieres en dipòsits en formació geològica per un sistema anomenat fracking, que consisteix en injectar productes químics amb aigua i sorra a elevades pressions que permeten fracturar les roques i treure’n el gas o el petroli.

El debat, a tot el món, està encès. Si el que és clar és que d’aquesta manera es poden treure recursos que encara estan en vies de formació, sense tenir massa clar si allà on es faci el fracking s’hi trobarà allò que es busca, tampoc queda gens clar quins efectes ecològics poden resultar d’aquestes actuacions: contaminació del subsòl? de les capes freàtiques d’aigua que utilitzem per al consum humà? altres?

Hi ha països que ho han prohibit, d’altres que estan estudiant tots els pros i contres abans de decidir-se, i d’altres que ja autoritzen prospeccions, com Espanya.

Sabem que la gestió de l’aire i del subsòl són competència de l’Estat. Però sota aquest aire i sobre aquest subsòl, hi viuen ciutadans, en la majoria dels casos, de municipis petits, ja que són els que disposen de més territori...

Però ningú es preocupa d’informar els ciutadans de les conseqüències d’aquestes prospeccions, ni tan sols del fet que s’hagin autoritzat prospeccions en el seu territori...

I encara menys, ningú no es preocupa d’informar d’alternatives més sostenibles i de facilitar aquestes opcions, com podria ser la microgeneració distribuïda d’energies netes.

És per tot això, que l’Associació de Micropobles de Catalunya es posa al costat de tots aquells “micropobles” afectats pel fracking, donant-los suport, així com a la PLATAFORMA ATUREM EL FRACKING, i reclama tota la informació necessària i exigeix seny social i mediambiental a l’hora de gestionar els recursos.