Els micropobles defensen la seva viabilitat davant dels plans del govern central

dijous 4 abril 2013

El diari 'La Manyana' ha publicat l’article "Los micromunicipios defienden la viabilidad de la gestión local".

El diari 'La Manyana' ha publicat l’article "Los micromunicipios defienden la viabilidad de la gestión local", en què la presidenta adjunta de l’Associació de Micropobles de Catalunya, Ann Gyles, explica quina és la posició de l’entitat davant l’avantprojecte de reforma de la llei de bases de règim local del govern central, que obre la porta a eliminar competències dels petits municipis i a suprimir sous d’alcaldes i regidors.

Entrevista 'La Mañana'_Febrer 2013